STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường dùng để phủ các môi trường trong đĩa nuôi cấy Theo phụ lục Theo phụ lục Vitrolife Sweden AB Dùng để phủ các môi trường trong đĩa nuôi cấy trong quá trình thụ tinh ống nghiệm và quá trình vi thao tác Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A