STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông chẩn đoán Theo phụ lục Theo phụ lục Merit Medical System, Inc Các ống thông chấn đoán tim mạch được thiết kế để sử dụng đưa vào hệ thống mạch vành chất có tính cản quang trong chẩn đoán tại một vị trí xác định. Hỗ trợ chẩn đoán xem có bất kỳ tình trạng bất thường nào trong mạch máu bao gồm tắc nghẽn hoặc thu hẹp, bóc tách hoặc chứng phình động mạch... Các ống thông chẩn đoán mạch có điểm đánh dấu cản quang để định vị. Quy tắc 7 mục B, phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Ống thông chẩn đoán mạch máu Theo phụ lục Theo phụ lục Merit Medical Systems, Inc. Các ống thông chấn đoán tim mạch được thiết kế để sử dụng đưa vào hệ thống mạch vành chất có tính cản quang trong chẩn đoán tại một vị trí xác định. Hỗ trợ chẩn đoán xem có bất kỳ tình trạng bất thường nào trong mạch máu bao gồm tắc nghẽn hoặc thu hẹp, bóc tách hoặc chứng phình động mạch... Các ống thông chẩn đoán mạch có điểm đánh dấu cản quang để định vị. Quy tắc 7 mục B, phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D