STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dây nối dụng cụ lưỡng cực Theo phụ lục Theo phụ lục Günter Bissinger Medizintechnik GmbH Dùng để dẫn điện từ đầu ra của dao mổ điện cao tần đến dụng cụ lưỡng cực Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Dây nối điện cực trung tính Theo phụ lục Theo phụ lục Günter Bissinger Medizintechnik GmbH Dùng để kết nối điện cực trung tính với dao mổ điện cao tần Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Dây nối dụng cụ đơn cực Theo phụ lục Theo phụ lục Günter Bissinger Medizintechnik GmbH Dùng để dẫn điện từ đầu ra của dao mổ điện cao tần đến dụng cụ đơn cực Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Adapter dây nối dụng cụ đơn cực, lưỡng cực Theo phụ lục Theo phụ lục Günter Bissinger Medizintechnik GmbH Dùng để chuyển đổi đầu nối vào máy của dây nối dụng cụ đơn cực, lưỡng cực Quy tắc 4, Phần II, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A