STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que đè lưỡi gỗ Hoàng Sơn HS - QĐL CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG SƠN CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG SƠN Dùng để khám miệng, lưỡi, họng tại bệnh viện, phòng khám hoặc xét nghiệm Quy tắc 5 phần II , phụ lục I , TT05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A