STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sonde niệu quản JJ 4,7Fr; 5Fr; 6Fr; 7Fr; 8Fr/HTB1704; HTB1705; HTB1706; HTB1707; HTB1708; HTB1704P; HTB1705P; HTB1706P; HTB1707P; HTB1708P; HTB1804; HTB1805; HTB1806; HTB1807; HTB1808; HTB1804P; HTB1805P; HTB1806P; HTB1807P; HTB1808P. Hitec Medical Co., Ltd. Hitec Medical Co., Ltd. Nhằm mục đích dẫn lưu tạm thời nước tiểu từ bể thận xuống bàng quang trong các trường hợp bệnh nhân bị hẹp đường niệu đạo. Quy tắc 5 – Phần II, Phụ lục I của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B