STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ thuốc INOX có ngăn AB 40x80 cao 160 (cm) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TBYT TRỌNG TIẾN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TBYT TRỌNG TIẾN Dùng lưu trữ thuốc và các loại thuốc cần lưu trữ trong ngăn A hoặc B Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A