STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khuẩn đo chức năng hô hấp HT-016; HT-052; HT-100; HT-115; HT-116; HT-119./HTA1601; HTA1602; HTA1603; HTA1604; HTA1605; HTA1606. Hitec Medical Co., Ltd. Hitec Medical Co., Ltd. Các bộ lọc sơ bộ của máy đo CNHH được sử dụng trong các bài kiểm tra chức năng phổi để bẫy vi khuẩn và vi rút và các hạt khác, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo giữa bệnh nhân và máy. Bộ lọc có thể được cung cấp cùng với các phụ kiện, chẳng hạn như kẹp mũi, ống ngậm và kẹp cắn. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B