STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản cong miệng Theo phụ lục Theo phụ lục Well Lead Medical Co.,Ltd. Được đưa vào khí quản qua miệng dùng trong gây mê, hồi sức tích cực và cấp cứu giúp duy trì đường thở. QT 5 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B