STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nhãn áp CT-1P TOPCON YAMAGATA Co.,Ltd. TOPCON CORPORATION Đo nhãn áp qua giác mạc dựa vào độ căng bên trong nhãn cầu, nhằm cung cấp thông tin cho chẩn đoán. Đo độ dày giác mạc để điều chỉnh nhãn áp. Quy tắc 10, Phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B