STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que/bút thử xét nghiệm định tính hCG Theo phụ lục Theo phụ lục Hangzhou Funworld Biotech Co., Ltd Que/Bút thử xét nghiệm định tính hCG (Que thử phát hiện thai sớm) là xét nghiệm sắc ký miễn dịch dòng chảy một chiều dùng để định tính phát hiện hCG trong nước tiểu, hỗ trợ sàng lọc và chẩn đoán thai sớm cho phụ nữ trong thời gian 6-9 ngày sau khi quan hệ. Quy tắc 4 , phần III, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B