STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít cố định dây chằng BIOSURE HA/72201768, 72201769, 72201770, 72201771, 72201772, 72201773, 72201774, 72201775, 72201776, 72201777, 72201778, 72201779, 72201780, 72201781, 72201782, 72201783, 72201784, 72201785. 72201786, 72201787, 72201788. 72201789, 72201790, 72201791. Theo phụ lục Smith& Nephew Inc - Được sử dụng để cố định xương hoặc mô mềm trong quá trình xây dựng lại dây chằng trước và sau trong phẫu thuật chấn thương. - Chất liệu tự tiêu PLLA (Poly-Lactic acid) nhưng được phủ thêm 1 lớp HA (HydroxyApatite) giúp nhanh liền xương. Quy tắc 8, mục 5 Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D