STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 ÁO PHẪU THUẬT Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT TƯ Y TẾ VT PRODUCTION Đảm bảo an toàn trong sự tiếp xúc giữa bác sĩ, y tá và bệnh nhân trong các ca thủ thuật. Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I - Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A