STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điều trị da bằng sóng âm HF Electrosurgica l Unit/Corage Quanteq Co.,Ltd., Shimex Global INC. Điều trị da liễu Trẻ hóa, kích thích tăng trưởng tế bào da Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B