STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng vá màng cứng tự tiêu tự dính Theo phụ lục Theo phụ lục AESCULAP AG Lyoplant® Onlay được sử dụng trong phẫu thuật thần kinh như một chất thay thế màng cứng. Sử dụng cho: ■ Vá màng cứng não và tiểu não ■ Phẫu thuật giảm sức ép não khi có áp lực nội sọ tăng cao ■ Vá màng cứng cột sống ■ Phẫu thuật giảm sức ép cột sống Quy tắc 14 mục 1; Quy tắc 8 mục 2, 5 và 7, phần II, phụ lục I thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D