STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử xét nghiệm định tính hCG trong nước tiểu Pregnancy (hCG) (Human Chorionic Gonadotropin) Rapid Test Dipstick Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd. Hangzhou Alltest Biotech Co., Ltd. Sử dụng để phát hiện định tính hormone Human Chorionic Gonadotropin (hCG) trong nước tiểu nhằm phát hiện mang thai sớm. Quy tắc 4, phần III phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B