STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phin lọc khí dùng cho máy thở Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ phin lọc khí dùng cho máy thở được dùng để lọc khí thở từ các thiết bị thông khí cơ học (như máy giúp thở cao tần) đến bệnh nhân, là rào cản ngăn cách bệnh nhân với bên ngoài. Sản phẩm lọc không khí khi bệnh nhân hít vào và thở ra. Quy tắc 3 – Phần II – Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B