STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe đẩy bệnh nhân dùng trong phòng cộng hưởng từ HO-W101, HO-W102 Nanning Hhao Technology Co.,Ltd Nanning Hhao Technology Co.,Ltd là thiết bị chống từ tính dùng cho phòng chụp cộng hưởng từ trong các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 4, phần II, phụ lục I TTBYT Loại A
2 Cáng đẩy bệnh nhân dùng cho phòng cộng hưởng từ HO-708, HO-709 Nanning Hhao Technology Co.,Ltd Nanning Hhao Technology Co.,Ltd là thiết bị chống từ tính dùng cho phòng chụp cộng hưởng từ trong các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh Quy tắc 4, phần II, phụ lục I TTBYT Loại A