STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử nước tiểu Theo phụ lục Theo phụ lục Chungdo Pharm Co., Ltd Dùng để phân tích và kiểm chuẩn các thông số trong nước tiểu: pH, Protein, Glucose, Ketone, Urobilinogen, Bilirubin, Máu, SG (trọng lượng riêng), Acid Ascorbic, Bạch cầu, Nitrit, Micro-Albumin, Creatinine Quy tắc 6 TTBYT Loại B