STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường bệnh nhân điều khiển bằng điện Theo phụ lục Xuzhou Yangruting Trade Co., Limited Xuzhou Yangruting Trade Co., Limited Dùng để hỗ trợ người bệnh, giúp nâng hạ phần đầu và phần chân dễ dàng thông qua điều khiển Quy tắc 4, Phần 2, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Xe cáng đẩy bệnh nhân Theo phụ lục Xuzhou Yangruting Trade Co., Limited Xuzhou Yangruting Trade Co., Limited Dùng trong các trường hợp vận chuyển người bệnh đến các phòng mổ hay phòng điều trị trong tình trạng nhanh và khẩn cấp Quy tắc 4, Phần 2, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Tủ đầu giường Theo phụ lục Xuzhou Yangruting Trade Co., Limited Xuzhou Yangruting Trade Co., Limited Giúp bệnh nhân cất giữ tất cả những vật dụng cần thiết và vật có giá trị một cách hiệu quả và an toàn trong khu vực có thể tiếp cận Quy tắc 4, Phần 2, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Tủ đầu giường Theo phụ lục Xuzhou Yangruting Trade Co., Limited Xuzhou Yangruting Trade Co., Limited Giúp bệnh nhân cất giữ tất cả những vật dụng cần thiết và vật có giá trị một cách hiệu quả và an toàn trong khu vực có thể tiếp cận Quy tắc 4, Phần 2, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A