STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm đông máu ACL TOP 350 CTS Instrumentation Laboratory Company Instrumentation Laboratory Company ACL TOP 350 CTS là máy xét nghiệm để bàn, tự động hoàn toàn, truy cập ngẫu nhiên, được sử dụng để thực hiện các xét nghiệm đông máu và/ hoặc tiêu fibrin nhằm đánh giá tình trạng huyết khối và/ hoặc đông cầm máu trong các phòng xét nghiệm lâm sàng. Thiết bị dùng trong chẩn đoán in vitro. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro – Quy tắc 3 TTBYT Loại C