STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử xét nghiệm định tính THC THC-U11 Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd. Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd. - Que thử xét nghiệm định tính THC (Nước tiểu) là một xét nghiệm miễn dịch trực quan nhanh để phát hiện định tính các chất chuyển hóa THC (axit 11-nor-Δ9-THC-9-carboxylic) trong mẫu nước tiểu người. - Sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc 6, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B