STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trâm nội nha Theo phụ lục Theo phụ lục SHENZHEN PERFECT MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD Dùng để mở rộng, tạo hình và làm sạch ống tủy (dụng cụ sử dụng nhiều lần) QT6 Phần II-Thông tư 36/2022/TT-BYT TTBYT Loại A