STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị nén khí dùng trong nha khoa Air Compressor/SN-01; SN-02; SN-03 Foshan Sinole Medical Devices Co., Ltd. Foshan Sinole Medical Devices Co., Ltd. Sử dụng cung cấp khí nén trong điều trị nha khoa Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Xe đẩy dùng trong y tế T-3; T-1; T-5 Foshan Sinole Medical Devices Co., Ltd. Foshan Sinole Medical Devices Co., Ltd. Sử dụng để đẩy các vật tư y tế dùng trong nha khoa Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Tủ tiệt trùng UV SS-1601; SS-1602 Foshan Sinole Medical Devices Co., Ltd. Foshan Sinole Medical Devices Co., Ltd. Sản phẩm được sử dụng để tiệt trùng dụng cụ y tế, thiết bị nha khoa; dùng trong phòng khám, phòng xét nghiệm,… Quy tắc 15, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C