STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Khăn & Bộ khăn phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục NTI VINA, Việt Nam Dùng để trải lên người bệnh nhân tại phẫu trường phẫu thuật được vô trùng cho các ca phẫu thuật Quy tắc 4 TTBYT Loại A