STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo loãng phương và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Medilink Sarl Dùng đo loãng xương bằng tia X Quy tắc 10 TTBYT Loại C