STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện máy theo dõi bệnh nhân Theo phụ lục Theo phụ lục Medlinket Truyền tín hiệu từ bệnh nhân về máy theo dõi bệnh nhân ( Kết nối vơi máy theo dõi bệnh nhân ) Quy tắc 2 TTBYT Loại B