STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục Liaoning JRSD commercial & Trading Co., ltd Dùng kết hợp với camera lấy hình ảnh rõ nét Ống nội soi được thiết kế và sử dụng trong thăm khám, phẫu thuật nội soi mũi, tai, họng… và các mục đích khác được sử dụng như một cổng gắn kín để đưa những dụng cụ phẫu thuật vào Quy tắc 5, mục 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B