STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trụ kết nối chân răng nhân tạo LS2-MARR-H2; LS2-SURO-H2; LB-MUDE45 Geomedi Co., Ltd. Geomedi Co., Ltd. Sử dụng để thay thế răng bị mất, giúp phục hồi các chức năng của răng (sử dụng cấy ghép trên 30 ngày) Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C