STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục O&M Halyard, INC Áo phẫu thuật là thiết bị được nhân viên phòng mổ mặc trong quá trình phẫu thuật để bảo vệ cả bệnh nhân phẫu thuật và nhân viên phòng phẫu thuật khỏi việc truyền vi sinh vật, dịch cơ thể và vật liệu hạt Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A