STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thủy tinh thể nhân tạo Phụ lục 1 đính kèm/Phụ lục 1 đính kèm HumanOptics AG, Đức HumanOptics AG, Đức Các IOL dùng để chữa các khiếm khuyết của thủy tinh thể. Chúng được cấy ghép vào bao sau khi phẫu thuật lấy thủy tinh thể tự nhiên ra. Quy tắc 8 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C