STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dán cá nhân Theo phụ lục Theo phụ lục NEOMedi Pharm Inc Băng dán giúp bảo vệ các vết thương nhỏ, vết trầy, xước, rách da Quy tắc 1, phần II TTBYT Loại A