STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nắp Chân Không Ống Nghiệm (Vacuum Test Tube Cap) Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT Sử dụng cho ống nghiệm có kích thước tương đương để giữ mẫu xét nghiệm nằm trong ống không bị rơi ra ngoài khi đưa vào sử dụng với máy quay ly tâm hoặc bảo quản lưu trữ mẫu xét nghiệm. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A