STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống Nghiệm Liền Nắp (Microcentrifuge Tube) Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY CỔ PHẦN KHUÔN CHÍNH XÁC MINH ĐẠT Dùng để chứa mẫu ly tâm phân tách trong xét nghiệm Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A