STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que xét nghiệm HCV Ab HCV Công Ty TNHH GEN ACTION Công Ty TNHH GEN ACTION Xét nghiệm kháng thể virus Viêm gan siêu vi C Quy tắc 1 TTBYT Loại D
2 Que xét nghiệm HBsAg HBS Công Ty TNHH GEN ACTION Công Ty TNHH GEN ACTION Xét nghiệm kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B Quy tắc 1 TTBYT Loại D
3 Que xét nghiệm Typhoid Ag S.Typhi Ag Công Ty TNHH GEN ACTION Công Ty TNHH GEN ACTION Xét nghiệm kháng nguyên typhoid gây sốt thương hàn Quy tắc 1 TTBYT Loại D
4 Que xét nghiệm H.pylori Ag HP Công Ty TNHH GEN ACTION Công Ty TNHH GEN ACTION Xét nghiệm kháng nguyên vi khuẩn H.pylori Quy tắc 6 TTBYT Loại B
5 Que xét nghiệm HIV 1/2 HIV Công Ty TNHH GEN ACTION Công Ty TNHH GEN ACTION Xét nghiệm kháng thể HIV type 1 và type 2 ( 2 vạch ) Quy tắc 1 TTBYT Loại D
6 Que xét nghiệm Dengue NS1 Ag Dengue Công Ty TNHH GEN ACTION Công Ty TNHH GEN ACTION Xét nghiệm kháng nguyên NS1 sau một ngày nhiễm virus sốt xuất huyết Quy tắc 1 TTBYT Loại D
7 Que xét nghiệm Malaria Pf/Pan Ag Malaria Công Ty TNHH GEN ACTION Công Ty TNHH GEN ACTION Xét nghiệm kháng nguyên Pf/Pan sốt rét Quy tắc 1 TTBYT Loại D
8 Que xét nghiệm Toxoplasma IgG/IgM Toxo Công Ty TNHH GEN ACTION Công Ty TNHH GEN ACTION Xét nghiệm phân biệt kháng thể IgG/IgM toxoplasma Quy tắc 2 TTBYT Loại C
9 Que xét nghiệm Rubella IgM/IgG Rubella Công Ty TNHH GEN ACTION Công Ty TNHH GEN ACTION Xét nghiệm phân biệt kháng thể IgG/IgM Rubella Quy tắc 2 TTBYT Loại C
10 Que xét nghiệm HCG HCG Công Ty TNHH GEN ACTION Công Ty TNHH GEN ACTION Định tính phát hiện hCG trong nước tiểu Quy tắc 6 TTBYT Loại B