STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm đậy đĩa 96 giếng dùng cho máy phân tích gen 3500 Dx Series Septa 96-Well/4410700 Hitachi High-Tech Corporation Life Technologies Holdings Pte Ltd (“Thermo Fisher Scientific”) Tấm đậy được dùng để đậy các đĩa mẫu 96 giếng trước khi đặt đĩa vào trong các máy phân tích gen Applied Biosystems™ 3500 Dx và 3500xL Dx Genetic Analyzer. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I - Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A