STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống soi tai mũi họng J0200E; J0230E; J0270E; J2900C; J2900A; J2900D; J2900D; JOxxxx; HZ-1; HJ-1; EJ-1; EJ-2; EJ-3; BD-1/J0200E; J0230E; J0270E; J2900C; J2900A; J2900D; J2900D; JOxxxx; HZ-1; HJ-1; EJ-1; EJ-2; EJ-3; BD-1 SHENYANG SHENDA ENDOSCOPE CO.,LTD SHENYANG SHENDA ENDOSCOPE CO.,LTD Dùng trong chẩn đoán tai mũi họng Quy tắc 12, phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A