STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bản cực trung tính dùng nhiều lần TS129; TS110 Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd Shenzhen YKD Technology Co.,Ltd Dùng với dao mổ điện cao tần Quy tắc 9, phần II, phụ lục I, Thông tư số 5/2022/TT-BYT TTBYT Loại C