STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm thu nhận ảnh Xquang kỹ thuật số EDGE, EDGE AIR OSKO, Inc, Mỹ OSKO, Inc, Mỹ Dùng thu nhận ảnh trong chụp Xquang kỹ thuật số Quy tắc 12 TTBYT Loại A