STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tạp dề chắn bức xạ N-XR-1; N-XR-2; N-XR-3; N-XR-4; N-XR-5; N-XR-6; N-XR-7; N-XR-8; N-XR-6-1; N-XR-6P; N-XR-7-1; N-XR-7P; N-XR-8-1 CWORLD CWORLD Sử dụng để bảo vệ khỏi bức xạ tia gamma và tia X trong quá trình chẩn đoán và thao tác trong trường phóng xạ, bảo vệ bệnh nhân khỏi phơi nhiễm bức xạ Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT -BYT TTBYT Loại A