STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo nhãn áp AccuPen (24-3000)/AccuPen (24-3000) Accutome, Inc. Accutome, Inc. DBA Keeler USA Đo áp lực nội nhãn của mắt để hỗ trợ trong sàng lọc và chẩn đoán bệnh tăng nhãn áp Quy tắc 5, phần II, mục B, phụ lục 1, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B