STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đèn mổ LD05.06; LD10.01; LD10.02; LD10.03; LD20.24; LD20.52; LD20.53 INSPITAL MEDICAL TECHNOLOGY GMBH İNSPİTAL MEDİKAL TEKNOLOJİ A.Ş Dùng hỗ trợ chiếu sáng khi phẩu thuật Quy tắc 12-Phần II- Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn mổ OT80.10; OT80.15; OT80.20; OT80.25; OT80.30; OT80.20K INSPITAL MEDICAL TECHNOLOGY GMBH İNSPİTAL MEDİKAL TEKNOLOJİ A.Ş Các Model bàn mổ Inspital được thiết kế hỗ trợ trong các phòng mổ Quy tắc 12-Phần II- Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A