STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 áo phẫu thuật BPT01,BPT02,... Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại An Lành Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại An Lành Dùng để ngăn cách vùng phẫu trường và người của phẫu thuật viên , bảo đảm vô trùng , bảo vệ cho bệnh nhân và phẫu thuật viên trong ca phẫu thuật. Quy tắc 4 , phần II , Phụ lục I , Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A