STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phantom mật độ electron Advance Electron Density Gammex Gammex Xác định thông số mật độ electron đối với quá trình commissioning Quy tắc 09 TTBYT Loại C
2 Phần mềm xử lý, hiển thị và phân tích phantom Advance Electron Density RapidCHECK Gammex Gammex Xử lý dữ liệu thu được từ phantom Advance Electron Density Sau đó tiến hành phân tích và lưu dữ liệu sau phân tích Quy tắc 09 TTBYT Loại C
3 Phần mềm đảm bảo chất lượng hệ thống xạ trị và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Sun Nuclear • Kiểm tra 127 task theo tiêu chuẩn TG-142 của AAPM. • Đảm bảo chất lượng hình ảnh Kv, MV, CBCT. • Đảm bảo chất lượng MLC và hệ thống cơ khí. • Kiểm tra các thông số chùm tia: kích thước trường chiếu, độ phẳng và độ đối xứng. • Kiểm tra kỹ thuật VMAT: suất liều với tốc độ gantry, tốc độ lá MLC, liều điểm trên từng cung quay Quy tắc 09 TTBYT Loại C
4 Phần mềm tính toán liều xạ độ lập DoseCHECK Sun Nuclear Sun Nuclear • Tính toán liều xạ 3D độc lập. • Phân tích liều xạ 3D và liều điểm trong lâm sàng Quy tắc 09 TTBYT Loại C