STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bịt mắt trẻ em và trẻ sơ sinh các cỡ Các cỡ/900644; 900643; 900642; 900xxx Gima S.p.A. Gima S.p.A. Băng bịt mắt để bảo vệ mắt cho trẻ em trong quá trình trị liệu bằng ánh sáng, sử dụng che mắt bé trong phòng chiếu đèn. Dùng cho bé khi phơi nắng hoặc sử dùng làm bịt mắt ngủ Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A