STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường Y tế JYC01 Hengshui Junyuan Medical Instrument Co., Ltd Hengshui Boshikang Medical Equipment Manufacturing Co., Ltd Được sử dụng cho bệnh nhân nằm điều trị trong viện Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Giường Y tế A01-I ; A01-II ; A01-III Hengshui Boshikang Medical Equipment Manufacturing Co., Ltd Hengshui Boshikang Medical Equipment Manufacturing Co., Ltd Được sử dụng cho bệnh nhân nằm điều trị trong viện Quy tắc 4 TTBYT Loại A