STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giá đỡ mạch máu não Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc Dùng lấy cục máu đông ở bệnh nhân đột quỵ QT 8 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D