STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nắp chặn ổ cối trung tâm PLASMAFIT/NV001T AESCULAP AG AESCULAP AG Bộ phận cấy ghép này được dùng: • Như 1 bộ phận của khớp háng kim loại nhân tạo: khớp háng kim loại nhân tạo gồm ổ cối ngoài (Plasmafit® Poly hoặc Plasmafit® Plus) với lớp mạ Plasmapore®, 1 ốc khóa trung tâm, mô đun gắn ổ cối (tiêu chuẩn, bất đối xuất hoặc với tấm sau) và, nếu yêu cầu, các ốc giữ • Để kết hợp với các bộ phận khác của khớp háng kim loại nhân tạo Aesculap • Dùng để cấy ghép mà không cần đến xi măng tráng xương, Quy tắc 8, phần II, phụ lục I thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C