STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn chải tự lấy mẫu tế bào âm đạo Rovers® Evalyn® Brush/09032959190 Rovers Medical Devices B.V. Rovers Medical Devices B.V. Evalyn® Brush là một dụng cụ lấy mẫu tế bào (tự lấy) sử dụng một lần, cho phép thu thập mẫu tế bào từ âm đạo một cách dễ dàng, không đau, an toàn và hiệu quả. Quy tắc 5.1, Phân loại TTBYT không phải IVD TTBYT Loại A