STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống hút phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục AESCULAP AG Ống hút và ống tưới được sử dụng để hút chất lỏng, máu, mô hoặc chất tiết của cơ thể và dùng để tưới rửa. Dụng cụ chọc hút và tưới rửa đặc biệt thích hợp cho các can thiệp vi phẫu trong phẫu thuật thần kinh và tai mũi họng. Quy tắc 6 phần II, phụ lục I thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D