STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động và linh/phụ kiện dùng cho máy AltairTM240 Automated Benchtop Chemistry Analyzer Stanbio laboratory Stanbio laboratory xét nghiệm sinh hóa Quy tắc 5 TTBYT Loại A